JAK MOŻESZ POMÓC ?

Dołącz do zbiórki dla rodziny

Wypełnij deklarację pomocy finansowej dla konkretnej potrzebującej rodziny na okres 6 miesięcy. Sam wybierz kwotę, jaką chcesz wesprzeć tę rodzinę, a którą co miesiąc  będziesz wpłacać na wskazane konto. Nie martw się, jeśli potrzeby rodziny przerastają Twoje możliwości – na pomoc dla konkretnej rodziny składają się deklaracje od kilku darczyńców. Możesz też złożyć deklarację jako rodzina, parafia, diecezja, wspólnota, firma.

Zostań patronem rodziny

Zadeklaruj pomoc konkretnej rodzinie w całej potrzebnej jej wysokości i w ten sposób zostań jej finansowym patronem. Będziesz wspierać tę rodzinę przez 6 miesięcy poprzez comiesięczne wpłaty na jej rzecz. Taka deklaracja wsparcia może pochodzić od osoby fizycznej, rodziny, stowarzyszenia, firmy, parafii, diecezji.

Wykonaj gest solidarności

Dokonaj jednorazowej wpłaty w dowolnej wysokości. Nie musisz podejmować długofalowego zobowiązania, żeby włączyć się w pomoc dla potrzebujących rodzin. Twoja wpłata zostanie przeznaczona na uzupełnienie brakujących środków dla rodzin lub objęcie pomocą kolejnych poszkodowanych. Wpłaty możesz dokonać tutaj.

RODZINY OCZEKUJĄCE NA WSPARCIE

Dołącz do zbiórki – zadeklaruj dowolną kwotę pomocy przez 6 miesięcy

Rodzina_Syria_2

Hamazasb Jirejian- SYRIA

Hamazasb Jirejian ma 67 lat i mieszka w Aleppo z żoną Dzovinar Torosian, która ma 54 lat. Mają dwójkę dzieci: Arshag 28 lat i Shant 24 lata. Z rodziną mieszka także siostra kobiety Megheti 68 lat. Jest to bardzo biedna rodzina bez źródeł dochodu i bez pracy. W Aleppo od 2 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Potrzebują również opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania oraz ogrzewania (tzw. mazutu), bo jeszcze jest zimno. 

Cel (zbiórki): 510 zł miesięcznie

przez okres 6 miesięcy

  • zadeklarowano
  • brakuje

 

Zostań patronem tej rodziny – obejmij ją całościowym wsparciem przez 6 miesięcy

Rodzina_Syria_2

CEL (deklaracja całej kwoty): 510 zł miesięcznie

przez okres 6 miesięcy

Avedis Kalbjian- Syria

Avedis Kalbjian ma 46 lat i mieszka w Aleppo z żoną Noushig Khacho, która ma 34 lata. Mają dwójkę dzieci: Hovsep 10 lat i Hasmig 9 lat. Z rodziną mieszka także siostra kobiety Megheti 68 lat. Jest to bardzo biedna rodzina bez źródeł dochodu i bez pracy. W Aleppo od 2 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Potrzebują również opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania oraz ogrzewania (tzw. mazutu), bo jeszcze jest zimno. 


KOMU POMAGAMY?

1-1

Syryjczycy w Aleppo

80% Syryjczyków żyje w ubóstwie, co trzecie gospodarstwo domowe jest zadłużone. Pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 milionów dzieci z 18 mln obecnych mieszkańców Syrii.

więcej

Wskutek wojny ponad 4,8 miliona osób uciekło z kraju, a liczba uchodźców wewnętrznych w Syrii szacowana jest na co najmniej 6,5 miliona. Rodzinom brakuje pieniędzy, by zaspokoić podstawowe potrzeby – zapłacenie za wynajem jakiegokolwiek schronienia po ucieczce z własnego domu i za dostęp do prądu w postaci jednej żarówki i skorzystania z pralki kosztuje prawie połowę tego, co udaje im się zarobić. Im dłużej trwa wojna i państwo jest dewastowane, tym bardziej drożeją wszystkie usługi. W skrajnie trudnej sytuacji znajdują się mieszkańcy miasta Aleppo, którzy poza ubóstwem i niepewnością zmagają się ze skutkami trwających działań wojennych w postaci ciągłych ostrzałów rujnujących miasto i powodujących straty w ludziach.

2-1

Uchodźcy z Syrii w Libanie

Na terenie Libanu znajduje się 1,5 miliona uchodźców z Syrii. 500 tysięcy z nich to dzieci, z których połowa pozbawiona jest dostępu do edukacji. Żyją oni przede wszystkim w nieformalnych obozowiskach albo w opuszczonych domach.

więcej

Coraz trudniej jest pomagać, gdyż fundusze się kończą, zmęczenie i znużenie społeczeństwa libańskiego narasta. Liban powoli nie wytrzymuje już 5-letniego obciążenia wojną i taką liczbą uchodźców. Liban jest bardzo drogim krajem, więc kiedy oszczędności się wyczerpią, uchodźcy żyją zdani na opiekę Caritas czy innych organizacji pomocowych.

3-1

Ubodzy Libańczycy

Napływ uchodźców do Libanu spowodował zubożenie prawie 50% społeczeństwa libańskiego, które przyjęło największą liczbę uchodźców w stosunku do liczby mieszkańców i powierzchni kraju. Ponad 500 tys. Libańczyków z 4 mln obywateli żyje w skrajnej nędzy.

więcej

W Libanie nie istnieje żaden system pomocy społecznej, a opieka zdrowotna jest płatna. W społeczeństwie narastają konflikty. Stopa bezrobocia w Libanie wynosi 25% (w Europie 9,6%). Niektórzy biedni Libańczycy proszą, by zakwalifikować ich jako Syryjczyków, bo wtedy dostaną pomoc. Czują się zapomniani przez świat. Liban jest bardzo drogim krajem, ponad 150% droższym niż Polska. Minimalne utrzymanie rodziny kosztuje 1000 USD. Znaczącym kosztem biednych rodzin jest opłata za szkołę, która również jest płatna. Obecnie ten właśnie koszt staje się bardzo ważny, bo dobra edukacja zapewnia pracę, a przez to trwanie rodziny.

RODZINY WSPIERANE

Oto historie niektórych z rodzin, jakie już otrzymały wsparcie od naszych darczyńców

DARCZYŃCY

LISTA DARCZYŃCÓW