Odpowiedzi na często zadawane pytania

Kto organizuje projekt "Rodzina rodzinie"?

Organizatorem programu „Rodzina rodzinie” jest Caritas Polska, a przy jego realizacji współpracujemy z partnerami lokalnymi w Aleppo w Syrii.

Dlaczego robicie ten program?

Program „Rodzina rodzinie” jest odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka, jakie wygłosił przed rozpoczęciem roku miłosierdzia we wrześniu 2015 r.: „Kieruję apel do parafii, wspólnot zakonnych, do klasztorów i sanktuariów w całej Europie o konkretne wyrażenie Ewangelii i przyjęcie po jednej rodzinie uchodźców”. Dzięki programowi wsparcia uchodźców, każda rodzina, wspólnota, parafia, diecezja czy organizacja może udzielić bezpośredniej pomocy konkretnej poszkodowanej rodzinie – przyjąć ją jako bliską sobie, choć geograficznie odległą.

Z jakimi organizacjami współpracujecie na miejscu?

Partnerami projektu są lokalne kościoły, które od początku trwania konfliktu niosły pomoc wiernym we wszystkich wymiarach życia codziennego: pomoc żywnościowa, wsparcie wynajmu i remontu mieszkań zniszczonych przez wojnę, opieka medyczna i wsparcie ludzi starszych, działania edukacyjne dla dzieci.

Ośrodkiem monitorującym pomoc jest Chrześcijańskie Centrum Nadziei (Christian Hope Center) w Aleppo.

Dlaczego nie wspieracie rodzin w innych krajach?

Aleppo znikło z pierwszych stron gazet, ale sytuacja w mieście jest dramatyczna. Brakuje dosłownie wszystkiego, a poszkodowani w konflikcie potrzebują wiele czasu, aby ich życie powoli wróciło do normalności. Dlatego podjęliśmy decyzję o zawężeniu projektu do rodzin z Aleppo. Pomoc skierowana konkretnie tam pozwoli rodzinom szybciej stanąć na nogi i w przewidywalnej przyszłości uniezależnić się od pomocy humanitarnej.

Krajami najbardziej dotkniętymi kryzysem uchodźczym są Liban i Jordania. Caritas Polska jest obecna w Jordanii, pomagając potrzebującym w ramach projektów współfinansowanych ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jak będą rozdzielane zebrane fundusze?

Zebrane środki trafiają do partnerów lokalnych, którzy otaczają opieką przekazane nam rodziny i znają dobrze ich potrzeby. Partnerzy dysponują środkami dla rodzin. Oznacza to, że w ramach zebranej kwoty przekazują to, co jest najbardziej w danym momencie niezbędne dla konkretnej rodziny. Prowadzą też monitoring potrzeb i realizacji pomocy.

Dlaczego nie ma nazwisk i zdjęć wszystkich rodzin?

Rodziny, którym pomagamy, przeszły w ostatnich latach przez wiele dramatycznych doświadczeń. Byli w sytuacji zagrożenia życia, doświadczyli traumy ucieczki i porzucenia całego dotychczasowego życia. Wielu z nich obawia się o swoje bezpieczeństwo w chwili obecnej albo w przyszłości, która jest dla wszystkich niewiadomą. Dlatego, szanując ich decyzję, nie publikujemy zdjęć i nazwisk tych osób, które tego nie chciały.

Czy pomagacie tylko chrześcijanom?

Nie, w procesie wyboru rodzin do udziału w programie „Rodzina rodzinie”, podobnie jak przy innych działaniach humanitarnych, bierzemy pod uwagę skalę potrzeb. Religia nie odgrywa znaczenia. Na Bliskim Wschodzie obecnie wszyscy potrzebują pomocy: chrześcijanie i muzułmanie. Pomagamy tym, którzy tego najbardziej potrzebują, niezależnie od religii czy pochodzenia etnicznego.

W jaki sposób wybierane są rodziny do projektu?

Zweryfikowane listy potrzebujących rodzin dostajemy od naszych partnerów na miejscu. To oni mają bezpośredni kontakt z poszkodowanymi, poprzez biura terenowe i pracowników socjalnych poznają ich historie i potrzeby.

Jakie są obecnie największe potrzeby na Bliskim Wschodzie?

Nasi partnerzy powtarzają, że obecnie edukacja i usługi medyczne są najpilniejszymi potrzebami. Mówi się o straconym pokoleniu w Syrii, co będzie miało swoje nieprzewidywalne konsekwencje dla narodu, który nie może zapewnić normalnej przyszłości młodemu pokoleniu. Z powodu trwającej ponad 7 lat wojny, można zaobserwować zdrowotne konsekwencje złych warunków życia oraz odżywiania, które bardzo osłabiły organizmy ludzi, przez co stali się podatni na choroby.