rodzinarodzinie@caritas.org.pl

Caritas Polska
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa

www.caritas.pl

Koordynator projektu

Sylwia Hazboun

tel. +48 797 970 498

rodzinarodzinie@caritas.org.pl