rodzinarodzinie@caritas.pl

Caritas Polska
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa

www.caritas.pl

Koordynator projektu

Anna Kądzielska

tel. (22) 33 48 536

rodzinarodzinie@caritas.pl