rodzinarodzinie@caritas.org.pl

Caritas Polska
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa

www.caritas.pl

Koordynator projektu

tel. +48 22 33 48 536

rodzinarodzinie@caritas.org.pl