PATRONAT

Częściowy

min. 20 zł/mc na okres 6 m-cy
Ta rodzina będzie wspierana przez kilku Patronów

Elias Georges Farhat

Elias i Magda niedawno założyli rodzinę i są rodzicami małego dziecka. Pomimo trudów wojny zdecydowali się zostać w Aleppo, ich sytuacja materialna jest jednak bardzo trudna. Ojciec nie posiada stałej pracy. Rodzina żyje dzięki pomocy kościoła. Wsparcie z programu przeznaczą na zakup żywności oraz artykułów pielęgnacyjnych dla dziecka. Rodzina należy do kościoła katolickiego.

Całościowy

510 zł/mc
na okres 6 m-cy

Zareh Antebli

Zareh Antebli ma 37 lat mieszka w Aleppo z żoną Talar Karagoz, która ma 30 lat. Mają dwójkę dzieci: Patil 8 lat i Garo 4 lata. Jest to bardzo biedna rodzina bez źródeł dochodu i bez pracy. W Aleppo od 2 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Potrzebują również opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania oraz ogrzewania (tzw. mazutu), bo jeszcze jest zimno. 

WSPARCIE MIKROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI

pomóż Syryjczykom odzyskać pracę

Hovig Saro Ohans Gergian

Warsztat metalurgiczny

Kryzys w Aleppo wpłynął negatywnie na wszystkie aspekty życia, zwłaszcza po utracie sklepu, który był źródłem dochodów. Pracowaliśmy w dzielnicy industrialnej Ramouseh. Cała ta dzielnica teraz leży w gruzach. Po śmierci ojca, który był żywicielem rodziny, nasze warunki dodatkowo się pogorszyły. Rozpoczęcie tego mikroprojektu będzie ogromną szansą dla mnie i mojej rodziny na lepsze życie.

Potrzebna kwota: 12500 złotych

Gest solidarności

Jednorazowe wpłaty realizowane przez Darczyńców są przekazywane na wsparcie tych rodzin, które dopiero czekają na Patrona. Ponadto rodziny często zmagają się z wydatkami okresowymi, których nie są w stanie pokryć z kwoty otrzymywanej co miesiąc. Takimi wydatkami są:

•  opłaty za zabiegi chirurgiczne i operacje – brak możliwości ich opłacenia ze środków państwowych

•  opłaty za najem mieszkań – na Bliskim Wschodzie najem opłaca się z góry na pół roku lub rok

• czesne w szkołach

•  zakup oleju opałowego na zimę

Pula środków zebrana w ramach Gestu Solidarności zostanie przeznaczona na dodatkową pomoc potrzebującym rodzinom.

DARCZYŃCY

LISTA DARCZYŃCÓW