PATRONAT

Częściowy

min. 20 zł/mc na okres 6 m-cy
Ta rodzina będzie wspierana przez kilku Patronów

Haykanoush Shahan Alishokhian

Haykanoush samotnie wychowuje 2 dzieci. Jeden z jej synów cierpi na problemy psychologiczne z uwagi na trudy wojny. Ich życie niczym nie przypomina tego, które wiedli przed wojną. Obecnie walczą o zaspokojenie podstawowych potrzeb z miesiąca na miesiąc. Rodzina korzysta z pomocy kościoła już od kilku lat. Z uwagi na wysokie bezrobocie, Haykanoush nie posiada stałej pracy. Zależy jej jednak na zapewnieniu dzieciom dobrego wykształcenia. Rodzina dzięki wsparciu nie będzie musiała martwić się przynajmniej o żywność. Rodzina należy do kościoła katolickiego.

Całościowy

510 zł/mc
na okres 6 m-cy

Soa’ad Bedros Arslan Oghly

Soa’ad Bedros Arslan Oghly ma 56 lat i mieszka w Aleppo. Jest wdową, opiekuje się siostrą. Jest bardzo uboga, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo jej problemy pogłębiają się. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi jej głód. Potrzebuje wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

Gest solidarności

Jednorazowe wpłaty realizowane przez Darczyńców są przekazywane na wsparcie tych rodzin, które dopiero czekają na Patrona. Ponadto rodziny często zmagają się z wydatkami okresowymi, których nie są w stanie pokryć z kwoty otrzymywanej co miesiąc. Takimi wydatkami są:

•  opłaty za zabiegi chirurgiczne i operacje – brak możliwości ich opłacenia ze środków państwowych

•  opłaty za najem mieszkań – na Bliskim Wschodzie najem opłaca się z góry na pół roku lub rok

• czesne w szkołach

•  zakup oleju opałowego na zimę

Pula środków zebrana w ramach Gestu Solidarności zostanie przeznaczona na dodatkową pomoc potrzebującym rodzinom.

DARCZYŃCY

LISTA DARCZYŃCÓW