Jak to działa?

Jestem darczyńcą

Darczyńca indywidualny

Wpłać jednorazową darowiznę lub pomagaj co miesiąc tak długo, jak będziesz mógł. W tym celu najpierw wybierz kraj, w którym chcesz wspierać potrzebujące rodziny (klikając czerwony przycisk „Wybierz kraj” znajdujący się poniżej), a następnie przejdź do formularza płatności wybierając opcję „Wspomóż indywidualnie” znajdującą się pod danym krajem.

Organizacja kościelna

Kliknij zielony przycisk Wspomóż jako organizacja kościelna” znajdujący się poniżej i zarejestruj organizację, którą reprezentujesz. Następnie poczekaj na kontakt ze strony naszego przedstawiciela, który wyjaśni, jak wspólnie z członkami wspólnoty możesz wspierać rodziny z wybranego kraju. 

Jaką pomoc otrzymują rodziny?

Wsparcie jest przekazywane rodzinom na dwa sposoby:

Najczęściej zadawane pytania

Obecnie docieramy do 6 200 rodzin w Syrii, 100 rodzin w Strefie Gazy, 155 rodzin w Libanie oraz 100 rodzin w Iraku, łącznie niosąc pomoc 6 555 rodzinom. 
 W czasie istnienia programu pomoc dotarła już DO PONAD 10 000 rodzin. 

Rodziny otrzymują wsparcie poprzez pomoc gotówkową – gotówkowe wsparcie humanitarne (tzw. multipurpose cash grants) to światowy trend w pomocy humanitarnej, dzięki któremu mamy pewność, że zrealizujemy nasz cel – jest nim zaspokojenie podstawowych potrzeb beneficjentów. Comiesięczne wsparcie gotówkowe pozwala rodzinom zrealizować najpilniejsze potrzeby, takie jak zakup leków, ubrań i żywności czy opłata czynszu.

Rodziny otrzymują wsparcie poprzez fundusz wychodzenia z ubóstwa – w programie Rodzina Rodzinie oprócz wsparcia w gotówce, rodziny otrzymują wsparcie z funduszu wychodzenia z ubóstwa. Polega to na finansowaniu zakupu konkretnych narzędzi, takich jak np. samochód lub maszyna do szycia, aby członek rodziny mógł pracować jako taksówkarz czy krawcowa i samodzielnie się utrzymywać.

Od początku istnienia programu dostarczanie informacji darczyńcom na temat wspieranych rodzin było dla nas i naszych partnerów ogromnym wyzwaniem logistycznym.

Obecnie w ramach programu udzielamy wsparcia ponad 6,5 tys. rodzin, dlatego zbieranie szczegółowych informacji o każdej z nich wraz z regularną aktualizacją i dystrybucją nie jest obecnie możliwe. Ponadto dzielenie się przykrymi i trudnymi doświadczeniami powoduje u rodzin wielki stres. Niesie ze sobą poczucie wstydu oraz często przysparza dużo bólu i cierpienia.

Z uwagi na powyższe w 2021 roku zrezygnowaliśmy z dostarczania krótkich opisów o każdej rodzinie do wszystkich darczyńców. Zarówno darczyńcy indywidualni, jak i członkowie organizacji kościelnych otrzymują szczegółowe informacje o sytuacji przykładowych rodzin z danego kraju, które się na to zgodziły. Pamiętaj więc, że cały czas Twoja darowizna bezpośrednio i bardzo konkretnie przekłada się na życie poszczególnych rodzin.

Nawet jeśli wpłata została dokonana na konto innego kraju, to najważniejszy jest tytuł przelewu, ponieważ wiemy wtedy, na jaki projekt ma być przekazana darowizna. Sugerujemy jednak, aby dokonywać wpłat na podane na stronie numery kont w zależności od wspieranego kraju. Zatem każda wpłata dokonana na inny numer konta bądź subkonto, które funkcjonowało od 2016 r. (początek istnienia programu Rodzina Rodzinie), jest przekierowana na wskazany w tytule przelewu cel. Numery kont znajdziesz w zakładce „Kontakt”.

JAKO DARCZYŃCA INDYWIDUALNY od 2021 roku możesz wspierać rodziny jednorazowo bądź cyklicznie bez określania terminu końcowego deklaracji. To Ty więc decydujesz, jak często (wsparcie jednorazowe) lub jak długo (wsparcie cykliczne) będziesz wspierać rodziny na Bliskim Wschodzie. 

Twoje comiesięczne wsparcie, np. poprzez zlecenie stałe, może więc być bezterminowe. W tym celu nie ustawiaj w swoim banku daty jego zakończenia – wpłacaj tak długo, jak pozwolą Ci na to Twoje możliwości. Gdyby z różnych powodów było konieczne zakończenie wsparcia, w każdej chwili możesz je odwołać w swoim banku. Prosimy jedynie o taką informację mailowo lub telefonicznie: rodzinarodzinie@caritas.org.pl, +48 797 970 498. 

Twoje comiesięczne wsparcie przekazywane za pomocą karty płatniczej będzie pobierane z karty aż do czasu jej ważności. Po wygaśnięciu ważności karty możesz aktywować kolejne comiesięczne wsparcie używając nowej karty. Z tego rodzaju płatności cyklicznej również możesz zrezygnować w każdym momencie, zgłaszając nam taką decyzję mailowo lub telefonicznie: rodzinarodzinie@caritas.org.pl, +48 797 970 498. 

ORGANIZACJE KOŚCIELNE (np. parafie, wspólnoty i inne), podobnie jak w poprzednich latach, nadal deklarują swoje wsparcie na okres roku. 

Wsparcie mikroprzedsiębiorców nadal jest realizowane w ramach programu Rodzina Rodzinie, ale od 2021 roku zostało ono przekształcone w „Fundusz wychodzenia z ubóstwa” i jest obecnie realizowane na terenie Syrii oraz Iraku. Pomoc ta stała się więc integralną częścią ogólnego celu finansowego, wyznaczonego w programie Rodzina Rodzinie, dla tych krajów. Ma ona na celu wspomóc mieszkańców Syrii i Iraku w powrocie do regularnej pracy i w uniezależnieniu się od pomocy doraźnej.  Planowane jest również uruchomienie funduszu w pozostałych krajach.  

UWAGA dla osób, które w przeszłości wspierały projekt „mikroprzedsiębiorstwa” w Syrii: można kontynuować swoje wsparcie przekazując darowizny na ten sam numer konta, ale zmieniając opis darowizny (na Rodzina Rodzinie – Syria). Pomoc ta jest bowiem częścią ogólnego celu finansowego, wyznaczonego w programie Rodzina Rodzinie, jakim jest pomoc dla rodzin w Syrii w danym roku. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt: rodzinarodzinie@caritas.org.pl, +48 797 970 498.  

W pierwszej kolejności prosimy sprawdzić skrzynkę SPAM. Jeśli nie znalazłeś tam wiadomości, skontaktuj się z nami.  
KONTAKT

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami.