Strefa Gazy - wieloletni konflikt

208 275 zł 0.7 mln zł

Sytuacja w Strefie Gazy

Warunki życia w Strefie Gazy od wielu lat są dramatyczne. Niemal 2 miliony mieszkańców zmaga się z blokadą przepływu osób i dóbr, brakiem bezpiecznego schronienia i wystarczającej ilości wody zdatnej do picia. Brakiem perspektyw na lepszą przyszłość.

Spośród 2 mln mieszkańców Strefy Gazy, 1,45 mln jest zagrożonych zarażeniem się chorobami przenoszonymi przez wodę, a 1,2 mln grozi niedożywienie

Wsparcie w codziennych potrzebach

Twoje wsparcie finansowe potrzebująca rodzina otrzyma w gotówce w lokalnej walucie podczas comiesięcznych dystrybucji.

Z uwagi na różnorodność potrzeb rodzin, każda rodzina samodzielnie dysponuje otrzymaną kwotą. Dzięki Twojemu wsparciu rodziny zaspokajają następujące potrzeby:

"Żyjemy w biedzie"

historia Nassera i jego rodziny

Nasser Muhammad Mustafa Mindaq razem z rodziną mieszka w Strefie Gazy, w małym dwupokojowym domu. Jego syn wraz z żoną i dziećmi mieszkają w salonie, a reszta rodziny w drugim pokoju. Dom udostępniła im pomoc społeczna. Niestety z powodu braku pracy, nie mogą zbudować nowego. Warunki mieszkalne są bardzo trudne – w czasie zimy z sufitu kapie woda. Poza tym Nasser ma problemy z sercem i nie może pracować, by utrzymać swoją rodzinę.

Rodzina Nassera jest jedną ze 100 rodzin czekających w Strefie Gazy na wsparcie z Caritas Polska. 

Jak możesz pomóc?

Darczyńca indywidualny

Wpłać jednorazową darowiznę lub pomagaj cyklicznie przez wybrany przez siebie okres. Wspieraj fundusz pomocy rodzinom w Strefie Gazy i otrzymuj od nas ciekawe materiały na temat sytuacji rodzin i życia w Gazie.

Parafia

Zarejestruj parafię / wspólnotę, by przekazać w jej imieniu jednorazową darowiznę lub pomagać konkretnej rodzinie co miesiąc przez okres roku. Otrzymasz od nas informację o konkretnej rodzinie oraz inne materiały na temat życia w Strefie Gazy.