Ukraina - pragnienie pokoju

Sytuacja humanitarna w Ukrainie

Agresja rosyjska doprowadziła do zapaści ukraińskiej gospodarki i pogorszenia się jakości życia – utraty miejsc pracy i mienia, konieczności przesiedlenia w inne regiony kraju lub emigracji za granicę. Zapewnienie poszkodowanym bezpiecznego schronienia, pomoc żywnościowa czy wsparcie w obszarze ochrony zdrowia – to zadania, które na najbliższy rok stawia przed sobą Caritas Polska we współpracy z Caritas-Spes. Ponad jedna czwarta mieszkańców Ukrainy została zmuszona do opuszczenia swoich domów – 6,3 mln Ukraińców zostało wewnętrznie przesiedlonych (Internally Displaced People – dane IOM, czerwiec 2022) – a kolejne 6 mln wyjechało poza granice kraju.

Wsparcie w codziennych potrzebach

Twoje wsparcie finansowe potrzebująca rodzina otrzyma w gotówce w lokalnej walucie podczas comiesięcznych dystrybucji.

Z uwagi na różnorodność potrzeb każda z rodzin samodzielnie dysponuje otrzymanym wsparciem gotówkowym. Twoje darowizny przekładają się na konkretne obszary pomocy. 

“Co można było ukraść, skoro i tak byli tam biedni ludzie?”

historia rodziny Ivanka

Sześcioletni Ivan mieszkał w starym domu z dziadkiem i babcią we wsi Słobidka (obwód czernihowski). Nie ma matki, wyjechała do Czernihowa szukać lepszego życia. Rodzina nie słyszała o niej od dłuższego czasu, nie wiedzą, czy żyje. Ivan w tym roku ma pójść do szkoły. Gdy do wsi wkroczyły wojska rosyjskie, on i jego rodzina (babcia z dziadkiem) zostali wypędzeni z domu na ulicę, a okupanci zamieszkali w ich domu. Odtąd wszyscy razem nocowali w piwnicach. A kiedy wieś została wyzwolona, zobaczyli, że ich stary dom został całkowicie splądrowany. Ks. Anatol, wolontariusz Caritas-Spes nie mógł zrozumieć, co można było ukraść, kiedy i tak byli tam biedni ludzie. 

Aby dotrzeć do najbardziej potrzebujących, program Rodzina Rodzinie jest realizowany w partnerstwie z działającą na terenie całej Ukrainy rzymskokatolicką Caritas-Spes. 

Jak możesz pomóc?

Darczyńca indywidualny

Wpłać jednorazową darowiznę lub pomagaj co miesiąc tak długo, jak będziesz mógł. W tym celu kliknij czerwony przycisk Wspomóż indywidualnie” i przejdź do formularza płatności. 

Organizacja kościelna

Kliknij zielony przycisk „Wspomóż jako organizacja kościelna” znajdujący się poniżej i zarejestruj organizację, którą reprezentujesz. Następnie poczekaj na kontakt ze strony naszego przedstawiciela, który wyjaśni, jak wspólnie członkami wspólnoty możesz wspierać rodziny z Ukrainy.