/ Irak

Yusuf (62 l.) mieszka w miejscowości Mangesh wraz ze swoją żoną Mariam (60 l.). Wioska położona jest w dystrykcie Dahuk w irackim Kurdystanie. Jej mieszkańcy to w większości wyznawcy chrześcijańskiego kościoła chaldejskiego. Historia Mangesh sięga XI wieku. Obecnie zamieszkiwany jest przez około 300 rodzin. W 2014 roku mieszkańcy przyjęli ponad 100 rodzin z zajętych przez ISIS miejscowości. Byli to głównie uchodźcy z Karakosz. 

Post, modlitwa i dobre uczynki

Na prośbę Caritas Polska Rami (R) z fundacji Gilgamesz, która działa na miejscu w Iraku z ramienia Orlej Straży, zapytał  Yusufa (Y), jak Wielki Post pomaga mu w przygotowaniu się do świąt Wielkiej Nocy. 

 

 R: Jakie są twoje zobowiązania na Wielki Post i dlaczego te konkretne? 

 Y: Od czasów starożytnych przestrzegamy postu. Nasi rodzice i dziadkowie nauczyli nas, że post jest istotną częścią wiary chrześcijańskiej. Musi być przestrzegany przez każdego chrześcijanina, ponieważ karmi duszę i zwraca naszą uwagę ku modlitwie, aby Bóg objął nas swoim ogromnym miłosierdziem. 

 

 R: Co planujesz zrobić, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań? 

 Y: Aby wypełnić obowiązki, które mamy w czasie postu, trzeba go przeplatać modlitwą, bo post bez modlitwy jest nieważny. Trzeba także chodzić do kościoła i łączyć modlitwę z pomaganiem i okazywaniu miłości bliźnim.  

  

R: Nad czym warto popracować w okresie Wielkiego Postu? 

 Y: Nad modlitwą, pomaganiu innym oraz chodzeniu do kościoła.  

 

 R: Czy planujesz skoncentrować swój czas w okresie Wielkiego Postu na jakiejś konkretnej dziedzinie życia? 

 Y: Tak, podczas postu skupiam się na modlitwie, przygotowaniach do świąt oraz obrzędach i tradycjach, które zawsze praktykowaliśmy.  

  

R: Czy planujecie w inny sposób przygotować się do Wielkanocy w okresie Wielkiego Postu? 

 Y: Nie, ponieważ jestem przywiązany do tradycji i praktyk, których nauczyli mnie rodzice i dziadkowie. Myślę, że mamy bardzo piękne zwyczaje, które warto kontynuować.  

Kościół chaldejski

Nazwa „kościół chaldejski” została wprowadzona w XV w., a obejmuje chrześcijan zamieszkujących tereny dawnej Mezopotamii (obecnie znajdujące się częściowo w granicach Iraku i Syrii). Tereny te ewangelizował św. Tomasz Apostoł. 

Preludium do Wielkiego Postu jest trzydniowy okres modlitwy nazywany tu Postem Niniwy. Jest on zainspirowany historią proroka Jonasza, któremu Bóg nakazał udać się do Niniwy, aby ostrzec jego mieszkańców przed zburzeniem miasta. Rozpoczyna się on w poniedziałek, a kończy w środę. 

W trakcie Wielkiego Postu chrześcijanie w Iraku zachowują post każdego dnia (z wyjątkiem niedziel), modlą się, czytają Biblię, powstrzymują się od krytykowania wad innych osób, a także poprzez uczynki miłosierdzia okazują troskę bliźnim

Rodzina Rodzinie

Dzięki programowi Rodzina Rodzinie Caritas Polska udziela bezpośredniej pomocy rodzinom w Syrii, Libanie, Iraku i Strefie Gazy. Regularne wsparcie od darczyńców trafia bezpośrednio do rodzin takich jak państwo Makdesi i pomaga im przetrwać ten trudny czas. Za każdą wpłatę serdecznie dziękujemy!